لیست محصولات دارویی برند فرابیوتیک Farabiotic

شرکت فرادارو (فرابیوتیک Farabiotic) واقع در مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر می­باشد. این شرکت دانش بنیان دارویی به طور ویژه بر روی تولید پروبیوتیک با دانش وتکنولوژی بالا فعالیت دارد.

شرکت فرادارو (فرابیوتیک Farabiotic) دانش فنی تولید پروبیوتیک به واسطه مطالعات و تجربیات کاربردی چند ساله تیم تحقیقاتی در زمینه تولید داروهای بیولوژیک و صنعت داروسازی در شرکت فرادارو بدست آمده است. این شرکت از متخصصین میکروبیولوژی و داروسازی توانمندی بهره می برد که سابقه کافی در زمینه تولید پروبیوتیک ها در صنایع دارویی و صنایع غذایی و کشت های آغاز گر در صنایع لبنی دارند. این گروه توانایی ویژه ای در زمینه جداسازی، مقاوم سازی و شناسایی سویه های پروبیویتک، فرآیند تخمیر و فرآیندهای پایین دستی از جمله خشک کردن انجمادی و روشهای نوین ریزپوشانی را دارند. 

بیشتر
نمایش 1 - 5 از 5 مورد