امتیاز وفاداری داروبوم

امتیاز وفاداری در داروخانه آنلاین داروبوم

امتیاز وفاداری داروخانه آنلاین داروبوم جهت قدردانی از مشتریان عزیز داروخانه ارائه شده است. با استفاده از این ویژگی با هر خرید از داروخانه آنلاین داروبوم با توجه به مبلغ خرید شما امتیازی به حساب کاربری شما اضافه می شود که شما میتوانید آن را در قسمت امتیاز وفاداری، حساب کاربریتان به کد تخفیف تبدیل نمایید و در خریدهای بعدی خود از آن به راحتی استفاده نمایید.

در ادامه روش استفاده از امتیاز وفاداری شرح داده شده است.

برای استفاده از امتیاز وفاداری وارد حساب کاربری خود شده و گزینه "امتیاز وفاداری شما" را انتخاب نمایید

مدیریت حساب داروبوم

در این مرحله می توانید امتیازهای تعلق گرفته به شما را مشاهده نمایید. این امتیاز بر اساس خریدهای قبلی شما محاسبه شده است. برای تبدیل این امتیاز به کد تخفیف کافی است گزینه "امتیازهای من را به کد تخفیف تبدیل کن" کلیک نمایید.

امتیاز وفادار داروبوم

پس از تبدیل امتیازهای خود، یک کد تخفیف به شما تعلق می گیرد. با استفاده از این کد تخفیف از خریدهای خود لذت ببرید.

وفاداری