شربت سرفه آیورا می اهورا دارو 120 میلی لیتر

  • درمان التهاب مزمن و التهاب حاد مجاری تنفسی همراه با سرفه
  • کاهش تعداد سرفه ها و شدت سرفه ها
  • بهبود بیماری های برونشیتی

55,400 تومان

تاریخ انقضا: 1403/11/12