قرص گیاهی سی لاکس دینه

  • دارای اثرات ملین و مسهل کننده
  • جلوگیری از مشکلات ناشی از ضعف روده
  • افزایش تحرکات روده و پیشگیری از تنبلی آن

25,000 تومان29,000 تومان