ساشه پی برن دینه 20 عددی

  • دارای فیبر و کاهش دهنده کلسترول
  • موثر در بهبود چاقی و کاهش وزن
  • قابل ترکیب با انواع نوشیدنی ها
  • ایجاد احساس سیری

55,000 تومان60,000 تومان

تاریخ انقضا: 1406/05/08