پودر فرتی بیوتیک وومن فرتی فارم 30 عددی

  • حاوی پروبیوتیک های موثر بر بهبود عملکرد سیستم تولید مثل زنان
  • بهبود باروری بانوان و عملکرد تخمدان ها
  • بهبود کیفیت تخمک و شانس باروری
  • حاوی آنتی اکسیدان

1,299,700 تومان

تاریخ انقضا: 1404/02/10