قطره شیر افزا گل دارو 30 میلی لیتر

  • فزایش سطح هورمون استروژن در بدن مادر
  • رفع مشکل کمبود شیر در مادر
  • سهولت خروج شیر از سینه 
  • افزایش شیر در مادر

59,000 تومان

تاریخ انقضا: 1402/12/11