قرص کاراگلوکز امید طب کوشا 60 عددی

  • تقویت مفاصل و غضروف ها
  • کمک به سلامت استخوان ها
  • تأمین سدیم مورد نیاز بدن
  • حاوی گلوکزامین سولفات

277,000 تومان