کپسول پرونوتری ولبیینگ گستریک رستا ایمن دارو 30 عددی

  • کمک به هضم بهتر مواد غذایی
  • بهبود رفلاکس معده
  • ترمیم زخم معده
  • تنظیم PH معده

375,000 تومان