شربت سنبل الطیب زردبند 120 میلی لیتر

  • کاهش استرس و فشارهای عصبی
  • حاوی عصاره سنبل الطیب
  • بهبود بی خوابی
  • آرامش بخش

96,000 تومان

تاریخ انقضا: 1405/03/09