قطره آهن لیپوزوفر بی اس کی 30 میلی لیتر

  • تامین نیاز روزانه نوزادان و کودکان به آهن
  • جلوگیری کننده از فقر آهن
  • فاقد عوارض گوارشی
  • جذب سریع و آسان
  • با طعم تافی شیری

89,000 تومان

تاریخ انقضا: 1405/03/09