قطره فروسیس ویواکیدز 30 میلی لیتر

  • پیشگیری از آنمی مگالوبلاستیک و فقر آهن
  • افزایش حافظه و قدرت یادگیری
  • رشد فیزیکی و تکامل مغز
  • تقویت سیستم ایمنی

86,000 تومان