پودر پروتئین سینتا 6 بی اس ان

350,001 تومان630,001 تومان

کد کالا:
  • ترکیبی چندمنظوره جهت رفع کامل نیازهای عضلات به پروتئین
  • افزایش ظرفیت بازیابی
  • افزایش جرم عضلات
  • تقویت عضلات
  • رشد عضلات
  • بازیابی بدن