پودر پروتئین سینتا 6 ایزوله بی اس ان

1,200,000 تومان2,500,000 تومان

کد کالا:
  • کمترین مقدار شکر، چربی و کربوهیدرات در بین سری سینتا
  • بهترین منبع غذایی بعد از تمرینات ورزشی ورزشکاران
  • چربی سوزی به همراه افزایش حجم عضلات
  • ترکبی از پروتئین‌های زودهضم و دیرهضم
  • مناسب برای ریکاوری بعد از تمرینات