پودر خوراکی اینوفولیک لو لی فارما 30 ساشه

  • یک مکمل غذایی حاوی میو اینوزیتول و اسید فولیک
  • تامین منابع میو اینوزیتول بدن
  • تقویت تخمدان

339,000 تومان

تاریخ انقضا: 1403/07/09